Här kan du läsa om Guds story          Andakt          Berättelser från människors liv          Frågor om kristen tro         Kolla in olika videoklipp eller lyssna på musik och lyssna på gudstjäster          Om oss

Hur kan världen vara så ond om Gud är så god?
Frågan om hur en god Gud kan förenas med all ondska i världen är sannolikt en av de frågor som ställer till med störst problem för den som funderar på den kristna tron.
    Mycket kortfattat kan man säga att bibeln beskriver hur Gud skapade en värld där allt var mycket gott (1 Mos 1:31). Men att denna värld därefter förändrats i och med att de första människorna väljer att göra ”uppror” mot Gud och försöka klara sig på egen hand. Hela mänskligheten lever därefter i vad man skulle kunna kalla en ”onormal” tillvaro, orsakad av såväl de första människornas synd som de överträdelser du och jag begår idag. Gud skapade människan med en fri vilja och kunde därför själv forma sin framtid. Och när mänskligheten valde att bryta med Gud resulterar det i en värld där mycket av det som Gud ursprungligen inte hade tänkt tyvärr sker.
    Samtidigt är det viktigt att peka på att Gud en gång kommer att säga stopp. Bibeln beskriver den tillvaro som väntar efter det här livet och skildrar då en tillvaro helt utan ondska, lidande och sorg, en tillvaro Bibeln kallar "himlen".

Uppenbarelseboken 21:1-5 Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: "Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta." Och han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." Och han sade: "Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna."

    I ljuset av denna evighet blir det lite lättare att förstå hur Gud under det förhållandevis korta livet här på jorden kan acceptera att människans fria vilja har fått de destruktiva konsekvenser som vi ser runtomkring oss.

Christian Hansson, pastor Betelförsamlingen Hönö
Hur vet jag att Bibeln är sann?
Vad är skillnaden mellan kristendom och andra religioner?
Kan man vara kristen utan att gå i kyrkan?
Hur kan världen vara så ond om Gud är så god?
Har vetenskapen bevisat att Gud inte finns?
Vad förväntar sig Gud av mig?
Finns det bevis för Guds existens?
Varför ska man bli förlåten?

Se även
Detta är en stor fråga. Lyssna vidare här.