Här kan du läsa om Guds story          Andakt          Berättelser från människors liv          Frågor om kristen tro         Kolla in olika videoklipp eller lyssna på musik och lyssna på gudstjäster          Om oss

Kan man vara kristen utan att gå i kyrkan?
Som svar på denna fråga vill jag först använda mig av en bild, bilden av en brasa. När flera vedträn ligger nära varandra kan brasan brinna, men tar man bort ett vedträ och lägger det åt sidan så slocknar det. Ungefär på samma sätt tänker jag när det kommer till att vara kristen och kyrkans roll. Vi behöver varandra. Precis som vi behöver varandra i det vardagliga livet är det livsviktigt att vi har varandra i livet som kristna.
    Bibeln är tydlig med att det kristna tron hör samman med den kristna gemenskapen. Det är genom andra som vi lär känna Gud.

1 Korintierbrevet 12:12-20 "Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger: "Jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen", så hör den likafullt till kroppen. Och om örat säger: "Jag är inget öga, jag hör inte till kroppen", så hör det likafullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om alltsammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp."

    Många av oss kanske inte tycker att den församling vi besöker är särskilt rolig och vill man hitta den perfekta församlingen, då får man leta länge för det finns inga perfekta församlingar. Församlingen är uppbyggd av sådana som dig och mig och vi är ju inte perfekta. Men om du bidrar med de egenskaper och talanger du har till din församling så är jag övertygad om att du ska få se att det du ger blir till välsignelse för andra och för dig själv. Så ett kort och kärnfullt svar på frågan är alltså, nej det kan man inte.

Jacob Hallström, pastor Hönö Missionsförsamling
Hur vet jag att Bibeln är sann?
Vad är skillnaden mellan kristendom och andra religioner?
Kan man vara kristen utan att gå i kyrkan?
Hur kan världen vara så ond om Gud är så god?
Har vetenskapen bevisat att Gud inte finns?
Vad förväntar sig Gud av mig?
Finns det bevis för Guds existens?
Varför ska man bli förlåten?Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/finnsgud.nu/public_html/index.php on line 371