Här kan du läsa om Guds story          Andakt          Berättelser från människors liv          Frågor om kristen tro         Kolla in olika videoklipp eller lyssna på musik och lyssna på gudstjäster          Om oss

Varför ska man bli förlåten?
Man pratar ofta om förlåtelse i kristen tro och det kan kanske låta lite flummigt och svårt att förstå vad det innebär.
    Egentligen kan man säga att förlåtelse fungerar på samma sätt mellan Gud och människor som det fungerar mellan människor. Om du till exempel har sagt något taskigt eller sårat någon annan människa så känns det ju inte så bra efteråt och den andra personen är också ledsen. När ni träffas nästa gång så kanske du tänker på vad du gjorde sist och detta hindrar dig från att en fungerande relation med den här personen. Men om du skulle prata med den här personen efteråt och be om förlåtelse så skulle det kännas mycket bättre och relationen skulle bli återupprättad.
    Att be om förlåtelse till Gud handlar om precis samma sak, återupprätta relationen med honom. Allt som vi gör men som Gud inte vill att vi ska göra såsom ljuga, använda våld mm har Bibeln ett ord för: synd. Detta är ett laddat ord som ofta har använts på fel sätt men det kommer från ordet sund, alltså något som skiljer oss från Gud. Synden blir som ett sund mellan oss och Gud och hindar oss från en bra relation. Men när vi ber om förlåtelse så tas synden som skiljer oss från Gud bort och relationen blir återupprättad. Alla människor gör fel hela tiden och vi behöver ständigt be om förlåtelse. Förlåtelsen ska inte ses som ett tvång utan som en möjlighet, förlåtelse är något fantastiskt bra!

» Så blir man förlåten
Hur vet jag att Bibeln är sann?
Vad är skillnaden mellan kristendom och andra religioner?
Kan man vara kristen utan att gå i kyrkan?
Hur kan världen vara så ond om Gud är så god?
Har vetenskapen bevisat att Gud inte finns?
Vad förväntar sig Gud av mig?
Finns det bevis för Guds existens?
Varför ska man bli förlåten?

Se även
Så blir man förlåten