Här kan du läsa om Guds story          Andakt          Berättelser från människors liv          Frågor om kristen tro         Kolla in olika videoklipp eller lyssna på musik och lyssna på gudstjäster          Om oss

Hur vet jag att Bibeln är sann?
Bibeln innehåller dels andliga påståenden och läror, men skildrar också historiska händelser. Hela den kristna tron bygger på att dessa historiska händelser, som exempelvis Jesu födelse, död och uppståndelse, är verkliga händelser och inte uppdiktade berättelser.
    De bibliska texterna, framförallt de nytestamentliga, har visat sig vara mycket tillförlitliga rent historiskt. De uppgifter som presenteras om exempelvis geografi, personer, sociala strukturer och liknande stämmer väl med vad vi vet om den tiden. Texterna bär också tydliga tecken på en äkta ambition att skildra det som verkligen hände.
    Man brukar tala om fyra kriterier för att avgöra en texts tillförlitlighet. Dessa är tiden mellan nedtecknade och de händelser som beskrivs, textens utforming, antalet kopior som finns bevarade och samtida eller senare människors inställning till texterna. När man utifrån dessa kriterier granskar nya testamentet framstår det klart att de bibliska texterna står i en klass för sig vad gäller historisk trovärdighet.
    Man bör också peka på de så kallade profetiska texterna i Bibeln som i förväg har skildrat det som sedan hänt, ibland åtskilliga hundra år före själva händelsen. En del av dessa profetior gick i uppfyllelse redan på Bibelns tid medan andra, som t ex att den judiska staten skulle återuppstå, har gått i uppfyllelse i modern tid.

Christian Hansson, pastor Betelförsamlingen Hönö
Hur vet jag att Bibeln är sann?
Vad är skillnaden mellan kristendom och andra religioner?
Kan man vara kristen utan att gå i kyrkan?
Hur kan världen vara så ond om Gud är så god?
Har vetenskapen bevisat att Gud inte finns?
Vad förväntar sig Gud av mig?
Finns det bevis för Guds existens?
Varför ska man bli förlåten?

Se även
Läs mer om Bibelns trovärdighet